Cele

Cele

Cele Unii Europejskiej

Unia Europejska istnieje w konkretnych, ściśle określonych celach. Po pierwsze chodzi o to, aby integrować kraje lezące na jednym, wspólnym kontynencie. Po drugie ma to prowadzić to wykreowania się specyficznych więzi między obywatelami krajów członkowskich, a także stworzenie poczucia własnej, ale zarazem wspólnej jako dla całej wspólnoty unijnej tożsamości i poczucia przynależności do wielkiej zbiorowości ludzkiej.http://www.korty-familygarden.pl/szkolki_tenisowe Do tego chodzi także o to, że w kupie siła jak mówi popularne powiedzenie, więc razem daje się opcję tworzenia więcej. Można dzięki temu rozwijać kontynent i poszczególne, w tym także słabsze jego kraje wrocławska hurtownia opakowań jednorazowych znacznie silniej niż gdyby działać w tym kierunku w pojedynkę.

Warto także wspomnieć o wzmacnianiu obrazu unii, bo to też jest cel istnienia organizacji tu opisywanej. Chodzi o to, aby wspólnie reprezentować identyczną politykę na międzynarodowej arenie. Co więcej nie zapominajmy, że jest w ten sposób kreowany obszar wolności oraz bezpieczeństwa. Unia wprowadza wspólne prawa, normy, regulacje, stara się także stopniowo ujednolicać walutę oraz co za tym idzie normować poziom życia uboższych krajów.

Artykuł dzięki: http://renmak.pl/