Kultura

Kultura w Unii Europejskiej

Unia Europejska troszczy się o wszelkie aspekty życia Europejczyków. Wśród tych kwestii, którymi silnie się zajmuje jest między innymi temat dziedzictwa kulturowego i sfery kultury w ogóle. Warto wiedzieć, że Unia zapewnia naszemu krajowi oraz wszelkim innym państwom będącym członkami wspólnoty unijnej dostęp do dziedzictwa kulturowego. Ponadto promuje wszelkie wartościowe przejawy prawdziwej sztuki oraz rozwija przemysł kreatywny, działalność artystyczną, wspiera ją i łoży na nią, wydzielając na rzecz jej rozkwitu gigantyczne środki pieniężne. Ogólnie formy wsparcia są bardzo różnorodne. Nie chodzi wyłącznie o samo udzielenie dofinansowania, co również o takie elementy pomocy jak programy mające na celu wsparcie technologii cyfrowych a także fundusz niezbędny na rozwój kultury i jej poszczególnych aspektów.

Nie bez znaczenia jest także pomoc realizowana przy projektach badawczych. Co więcej z zakresem kultury w sferze Unii Europejskiej łączą się wielorakie inne zagadnienia, jakimi są chociażby nauka języków obcych i idąca wraz z nią w parze szeroko rozumiana edukacja, kształtowanie wiedzy na temat innych kultur, badania naukowe, polityka społeczne, rozwój regionalny i krajowy, pomoc w celu dalszego rozwij ania się technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.

Artykuł dzięki: