Zakupy w Europie

Zakupy w Europie Jeśli konsumenci chcą importowanej żywności, odzieży i samochodów, dlaczego nie powinno się je kupić? Które począwszy od wyborów jest postrzegany jako ich jako objawów skutecznej i dynamicznej gospodarki.

Być może najlepszy i najbardziej odpowiedni pogląd na temat deficytu handlowego jest wyważony pogląd. Jeśli deficyt handlowy oznacza pożyczki na finansowanie bieżącej konsumpcji, a nie inwestycja długoterminowa, lub jest wynikiem presji inflacyjnej lub eroduje patenty USA zatrudnienia, to jest źle. Jeśli deficyt w handlu sprzyja pożyczki na finansowanie inwestycji długoterminowych i odzwierciedla rosnące dochody, zaufanie i inwestycje, a nie boli zatrudnieniu to jest to dobre. Jeśli deficyt handlowy wyraża jedynie preferencje konsumentów, zamiast tych zjawisk, to powinny być traktowane jako nieistotne.

W jaki sposób nadwyżka handlowa i deficytu Arise?

Nadwyżka handlowa powstaje, gdy kraje sprzedać więcej towarów niż importu. Odwrotnie, deficyty handlowe powstają, gdy kraje importować więcej niż eksportują. Wartość towarów i usług importowanych z eksportowane są zapisywane na wersji księgi zwanej „rachunek bieżący” kraju. Saldo konta dodatnia oznacza naród niesie nadwyżkę. Zgodnie z Centralnej Agencji Wywiadowczej w rzeczywistości książka dzieło, Chiny, Niemcy, Japonia , Rosja, i Iran są Wierzyciele netto Narodów. Przykłady krajów z deficytem lub narodami „dłużnik netto” są Stany Zjednoczone, Hiszpania, Wielka Brytania i Indie.

Różnica między nadwyżka handlowa i deficyt handlowy

Kraj, mówi się, że mają nadwyżkę handlową, gdy eksportuje więcej niż importuje. Odwrotnie, kraj ma deficyt w handlu, gdy importuje więcej niż eksportuje. Dany kraj może mieć ogólny deficyt handlowy lub nadwyżki. Albo po prostu z konkretnym kraju. Albo Sytuacja stwarza problemy na wysokim poziomie przez długi okres czasu, a nadmiar jest zasadniczo pozytywny rozwoju, a deficyt jest postrzegana negatywnie.
Artykuł dzięki: