Unia Europejska

Unia Europejska

Unia Europejska

Unia Europejska jest to związek dwudziestu ośmiu krajów, które są ze sobą powiązane na zasadach politycznych oraz geograficznych. To są kraje europejskie, jakie mają wspólnie nawiązane kontakty ekonomiczne. Unia Europejska stworzona została na mocy traktatu z Maastricht podpisanego w dniu 1 listopada 1993. Jest to wieloetapowy oraz wieloletni proces, jaki obejmuje integrację polityczną oraz wzajemne kontakty gospodarcze i społeczną komunikację między konkretnymi państwami wchodzącymi w skład charakteryzowanej tu wspólnoty.

Pamiętajmy, że najpierw ten rodzaj wspólnoty dotyczył jednakże przede wszystkim sześciu państw. Z czasem zgromadzenie zaczęło się rozszerzać. Ogólnie należy zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska jest po prostu globalną już na moment obecny organizacją, która począwszy od roku 1992 systematycznie ulega rozwojowi i to bardzo dynamicznemu. Ogólnie w ramach Unii Europejskiej występuje kilka dostępnych form współpracy, przez które rozumie się chociażby Wspólnotę Europejską.

W tym zakresie można mowić o jeszcze bardziej ścisłym kontakcie krajów wchodzących w skład stowarzyszenia europejskiego. Ogólnie musimy pamiętać, że Unia zaczęła się jednoczyć już w roku 1952, a więc w czasach powojennych , kiedy to stworzona została Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Był to pierwszy zalążek późniejszej Unii. Warto wiedzieć, że od 1 grudnia 2009 obowiązują ważne dokumenty bazowe w Unii, jakimi są Traktat o Unii Europejskiej a także traktat lizboński oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii.

Artykuł dzięki: